Record details

Title
    Deformation of gabbro-amphibolites in the SW Barrandian zone (W Bohemian Massif, NE Bavaria) - acadian terrane collision
Statement of responsibility
    M. Weger, L. Masch
Other titles
    Evolution of Variscan (Hercynian) and comparable Palaeozoic orogenic belts. Abstracts (Variant.)
Author
    Masch, L.
    Weger, M.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 39, no. 1
Pages
    p. 122-123
Year
    1994
Notes
    1 obr., 1 diagr., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    amfibolit
    Barrandien
    drobná tektonika
    gabro
    geochronologie
    konference
    metamorfismus
    moldanubikum
    vrásnění variské
    zóna střižná
Subject category
    střižná zóna
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kdyně
    SRN-Bayern
Keyword
    Acadian
    Barrandian
    Bavaria
    Bohemian
    Collision
    Deformation
    Gabbro-amphibolites
    Massif
    NE
    SW
    Terrane
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012