Record details

Title
    Deformation partitioning in the oblique convergent zone of the Eastern Alpine-Western Carpathian junction
Statement of responsibility
    Lászlo Fodor, Oldřich Krejčí, Zdeněk Stráník, Čestmír Tomek
Other titles
    4th Workshop on Alpine Geological Studies, 21-24 September 1999, Tübingen (Germany) (Variant.)
Author
    Fodor, Lászlo
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Stráník, Zdeněk
    Tomek, Čestmír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten. Reihe A, Geologie, Paläontologie, Stratigraphie
Vol./nr.
    Vol. 52
Pages
    p. 143
Year
    1999
Notes
    Zkr. název ser.: Tübing. geowiss. Arb., R. A.
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    neogén
    orientace šikmá
    posun horizontální
    příkrov
    tektonika polyfázová
    vídeňská pánev
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČR-Morava
    Rakousko
    Slovensko
Keyword
    Alpine-Western
    Carpathian
    Convergent
    Deformation
    Eastern
    Junction
    Oblique
    Partitioning
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012