Record details

Title
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts
Author
    Chán, Bohumil
    Košťák, Blahoslav
    Rybář, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 2
Pages
    s. 39-49
Year
    2006
Notes
    Projekt: GA205/03/0335, GA ČR3cav_un_auth*0007403
    Projekt: IBS3012008, GA AV ČR3cav_un_auth*0014089
    Projekt: IBS3012353, GA AV ČR3cav_un_auth*0000914
    Překlad názvu: Deformační trendy v masívu zámku Jezeří, Krušné hory
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    coal mining
    deformation monitoring
    rock slope stability
Keyword
    Castle
    Deformation
    Hory
    Jezeří
    Krušné
    Massif
    Mts
    Trends
Abstract (in czech)
   Deformační trendy skalního masivu pod zámkem Jezeří kontrolně sledované od r. 1997 do r. 2005 vykazují průběžné ploužení, občasné změny následkem zvodnění masívu během extremních dešťů a také občasné tektonické mikropohyby.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013