Record details

Title
    Deformational characteristics and acoustic emission in loaded magnesite samples
Statement of responsibility
    Jan Kozák, Tomáš Lokajíček, Vladimír Rudajev, Jan Vilhelm
Other titles
    Deformační charakteristika a akustická emise na zatěžovaných vzorcích magnezitu
Author
    Kozák, Jan
    Lokajíček, Tomáš
    Rudajev, Vladimír
    Vilhelm, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Vol./nr.
    No. 1(87)
Pages
    p. 89-102
Year
    1992
Notes
    7 obr., 7 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    geoakustika
    magnezit
    porušený vzorek
    vlastnosti hornin
Keyword
    Acoustic
    Characteristics
    Deformational
    Emission
    Loaded
    Magnesite
    Samples
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012