Record details

Title
    Deglaciační fáze prvního sálského zalednění v Moravské bráně
Author
    Franců, Eva
    Franců, Juraj
    Jankovská, Vlasta
    Nývlt, Daniel
    Víšek, Josef
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    14. KVARTÉR 2008. Brno, 27.11.2008 - Sborník abstrakt
Pages
    2
Keyword
    Bráně
    Deglaciační
    Fáze
    Moravské
    Prvního
    Sálského
    Zalednění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014