Record details

Title
    Dehydration and rehydration of natural Mg-vermiculite
Statement of responsibility
    Zdeněk Weiss, Václav Kalvoda, Marta Chmielová
Author
    Chmielová, Marta
    Kalvoda, Václav
    Weiss, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica - Clays
Vol./nr.
    Vol. 1, no. 1
Pages
    p. 33-39
Year
    1994
Notes
    1 fot., 1 tab., 6 diagr., 13 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath., Clays.
Subject group
    difrakce rentgenová
    hydratace
    mineralogie jílová
    minerály jílové
Geographical name
    ČR-Morava
    Letovice
Keyword
    Dehydration
    Mg-vermiculite
    Natural
    Rehydration
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012