Record details

Title
    Delimitation of domains with uniform stress in the subducted Nazca plate
Author
    Hanuš, Václav
    Slancová, Alice
    Špičák, Aleš
    Vaněk, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Tectonophysics
Vol./nr.
    Roč. 319, č. 4
Pages
    s. 339-364
Year
    2000
Notes
    Projekt: GA205/95/0264, GA ČR3cav_un_auth*0007573
    Rozsah: 26 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Keyword
    Delimitation
    Domains
    Nazca
    Plate
    Stress
    Subducted
    Uniform
Abstract (in english)
   Determination of detailed variations of stress in the descending Nazca plate, distribution of seismic activity and orientation of P- and T-axes of fault plane solutions.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013