Record details

Title
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
Statement of responsibility
    Miroslav Bielik, Milan Blížkovský, Miloslav Burda, Oto Fusán, Miloš Hübner, Hynek Herrmann, Antonín Novotný, Miloš Suk, Čestmír Tomek, Vincenc Vyskočil
Author
    Bielik, M.
    Bielik, Miroslav
    Blížkovský, M.
    Blížkovský, Milan
    Burda, Miloslav
    Fusán, O.
    Fusán, Oto
    Herrmann, H.
    Herrmann, Hynek
    Hübner, Miloš
    Novotný, A.
    Novotný, Antonín
    Suk, M.
    Suk, Miloš
    Tomek, Č.
    Tomek, Čestmír
    Vyskočil, Vincenc
Editor
    Blížkovský, M.
    Bucha, V.
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians
Pages
    s. 177-188
Notes
    6 obr.,1 tab., bibl. s.331-355
Subject group
    anomálie
    Český masiv
    geofyzikální interpretace
    gravimetrie
    hlubinná stavba
    matematické modelování
    model matematický
    příkrov
    subdukce
    Západní Karpaty
Geographical name
    Česká republika
    Slovensko
Keyword
    Along
    Crust
    Density
    Earth's
    Models
    Profiles
    Seismic
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
    Česká geologická služba
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012
    9. 12. 2013