Record details

Title
    Density and geothermal modelling of the Western Carpathian Earth's crust
Statement of responsibility
    Miroslav Bielik, Dušan Majcin, Oto Fusán, Miloslav Burda, Vincenc Vyskočil, Jiří Trešl
Author
    Bielik, Miroslav
    Burda, Miloslav
    Fusán, Oto
    Majcin, Dušan
    Trešl, Jiří
    Vyskočil, Vincenc
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 6
Pages
    s. 315-322
Year
    1991
Notes
    7 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    gravimetrie
    interpretace dat
    litosféra
    model geotermální
    model matematický
    model tíhový
    tepelné charakteristiky hornin
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Morava
    ČSFR-Slovensko
    Maďarsko
    Polsko
Keyword
    Carpathian
    Crust
    Density
    Earth's
    Geothermal
    Modelling
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012