Record details

Title
    Department of Geotechnics
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Institute of Rock Structure and Mechanics - Academy of Sciences of the Czech Republic
Pages
    s. 43-48
Notes
    2 s.bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    deformace
    hornictví
    laboratorní zkoušky hornin
    mechanika hornin
    mechanika zemin
    modelování
    reologie
    vlastnosti fyzikální
    zkouška laboratorní
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Department
    Geotechnics
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012