Record details

Title
    Dependence of carbon dioxide sorption on petrographic composition of bituminous coals from the Czech part of the Upper Silesian Basin, Czech Republic
Author
    Sýkorová, Ivana
    Weishauptová, Zuzana
Conference
    International Conference on Coal and Organic Petrology (21.09.2008-27.09.2008 : Oviedo, Španělsko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    International Conference on Coal and Organic Petrology
Pages
    S. 146
Notes
    Projekt: GA106/08/1146, GA ČR
    Překlad názvu: Závislost sorpce oxidu uhličitého na petrografickém složení černých uhlí z české části Hornoslezské pánve, Česká republika
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    carbon dioxide
    coal
    petrographic and sorption properties
Keyword
    Basin
    Bituminous
    Carbon
    Coals
    Composition
    Czech
    Dependence
    Dioxide
    Petrographic
    Republic
    Silesian
    Sorption
    Upper
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012