Record details

Title
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
Statement of responsibility
    Slavomír Nehyba, Ondřej Bábek
Other titles
    Depositional architecture of modern fluvial deposits in Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - artificial oxbow lake of the Morava river
Author
    Bábek, Ondřej, 1969-
    Nehyba, Slavomír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14
Pages
    s. 22-24
Year
    2007
Notes
    2 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Classfication no.
    55(1)
    551.4
    552
Conspectus category
    551
    552
Subject group
    depozice
    geologie regionální
    holocén
    interpretace
    kvartér moravských úvalů
    nádrž vodní
    profil vrtný
    radar zemní
    sedimentace fluviální
    sedimentologie
    záplavová niva
    zpracování dat
Geographical name
    Morava (Česko)
    Morava, řeka-tok dolní
    Staré Město (Uherské Hradiště, Česko)
Keyword
    25-33
    Architektura
    Čerták
    Depoziční
    Fluviálních
    Hradiště
    Lokalitě
    Město
    Moderních
    Moravy
    Mrtvé
    Rameno
    řeky
    Sedimentů
    Staré
    Uherské
    Uherského
    Umělé
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012