Record details

Title
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) umělé mrtvé rameno řeky Moravy
Other titles
    Depositional architecture of modern fluvial deposits in Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) artificial oxbow lake of the Morava river
Author
    Bábek, Ondřej
    Nehyba, Slavomír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. XIV., č. 1
Pages
    3
Year
    2007
Thesaurus term
    artificial oxbow lake- depositional architecture- ground penetrating radar
Keyword
    Architektura
    Čerták
    Depoziční
    Fluviálních
    Hradiště
    Lokalitě
    Město
    Moderních
    Moravy
    Mrtvé
    Rameno
    řeky
    Sedimentů
    Staré
    Uherského
    Umělé
Abstract (in czech)
   Architektura sedimentární výplně byla hodnocena na 7 georadarových profilech, které byly zpřesněny a podepřeny studiem vrtných jader v rámci uměle vzniklého mrtvého ramene řeky Moravy. Získané výsledky poskytly obraz o rozložení jednotlivých těles sedimentů, jejich vzájemném vztahu a genezi.
Abstract (in english)
   Ground penetrating radar and drill holes were used for the study of depositional architecture of the locality Čerták (artificial oxbow lake of the Morava river) in the area of Staré Město u Uherského Hradiště. Sedimentary successions were divided into elements with different depositional history. High rate of deposition and strong role of climatic factors of deposition can be followed.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012