Record details

Title
    Depozitář sbírky lidového textilu Národního muzea, Historického muzea, Národopisného oddělení.
Other titles
    Depository of Folk Textile Collection of the National Museum, Historical Museum, Ethnographical Department.
Author
    Tauberová, Monika
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2009
Source title - monograph
    Textil v muzeu. Textil a textilní technologie v depozitáři.
Notes
    Počet výtisků: 300
Thesaurus term
    Depository
    Ethnographical Department
    Folk Costume
    Folk Textile
    National Museum
Keyword
    Depozitář
    Historického
    Lidového
    Muzea
    Národního
    Národopisného
    Oddělení
    Sbírky
    Textilu
Abstract (in czech)
   Prezentovaná studie popisuje sbírku lidového textilu a lidových krojů uloženou v depozitářích Národopisného oddělení Národního muzea a zabývá se jak historií, tak systémem sbírky i samotného depozitáře.
Abstract (in english)
   Presented study describes collection of folk textile and folk costumes located in depository of the Ethnographical Department of the National Museum and presents history and systematics of both the collection and the depository itself.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012