Record details

Title
    Design for a filler of an intervertebral cage for spine treatment on the basis of fibers and particulate composites
Author
    Balík, Karel
    Denk, F.
    Rýglová, Šárka
    Sucharda, Zbyněk
    Suchý, Tomáš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ceramics - Silikáty
Vol./nr.
    Roč. 53, č. 4
Pages
    s. 310-314
Year
    2009
Notes
    Projekt: FT-TA3/131, GA MPO
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    aramid fibers
    mechanical properties
    polymer-matrix composite
Keyword
    Basis
    Cage
    Composites
    Design
    Fibers
    Filler
    Intervertebral
    Particulate
    Spine
    Treatment
Abstract (in english)
   Composite materials as a filler of an intervertebral cage have been developed. Mechanical analysis of four different kinds of composites was performed.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012