Record details

Title
    Desilicated pegmatite with OH-rich fluorapatite and niobian rutile from Utín near Havlíčkův Brod
Author
    Cempírek, Jan
    Strunga, Vladimír
    Škoda, Radek
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae
Vol./nr.
    Roč. 93, č. 1
Pages
    9
Year
    2008
Thesaurus term
    desilication
    granitic pegmatite
    Moldanubicum
    serpentinite
Keyword
    Brod
    Desilicated
    Fluorapatite
    Havlíčkův
    Near
    Niobian
    OH-rich
    Pegmatite
    Rutile
    Utín
Abstract (in english)
   V silně desilikovaném pegmatitu u Utína u Havlíčkova Brodu je převažujícícm minerálem masivní chlorite; uzavírá relikty plagioklasu, flogopit a akumulace flogopitu s makroskopicky červeným apatitem (zbarvení žilkami Fe-oxidů). Hyalofán, scheelit, Nb-rutil, uraninit a zirkon byly nalezeny v mikroskopických zrnech. Chlorit tvoří nejméně 3 generace, chlorit I a II zatlačuje plagioklas, chlorit III tvoří výplně puklin. Plagioklas je přednostně zatlačován podél dvojčatných lamel. Fluorapatit-hydroxylapatit (FAp0.6-0.7HAp0.3-0.4) má mírně zvýšený obsah Fe, Mn a Mg, a nízký obsah Y+REE. Nb-rutile obsahuje 7.33 hm.% Nb2O5, 2.03 hm.% Ta2O5 a 1.49 hm.% SnO2. Desilikace pegmatitu je spjatá s pozdně hydrotermálními procesy v okolním serpentinitu.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012