Record details

Title
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
Statement of responsibility
    Jan Cempírek, Vladimír Strunga, Radek Škoda
Other titles
    Desilicated pegmatite with OH-rich fluorapatite and niobian rutile from Utín near Havlíčkův Brod
Author
    Cempírek, Jan
    Strunga, Vladimír
    Škoda, Radek
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 93, č. 1-2
Pages
    s. 81-89
Year
    2008
Notes
    1 obr., 5 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    apatit
    asociace minerální
    chemismus minerálů
    chlority
    desilifikace
    flogopit
    hydrotermální alterace
    moldanubikum
    pegmatit
    plagioklasy
    rutil
    serpentinit
Geographical name
    Česko
    Utín (Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod)
Keyword
    Brodu
    Desilikovaný
    Fluorapatitem
    Havlíčkova
    Niobovým
    OH-bohatým
    Pegmatit
    Rutilem
    Utína
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012