Record details

Title
    Deskově tektonická interpretace moravských a slezských variscid
Author
    Tomek, Čestmír
Language
    česky
Source title - monograph
    Moravskoslezské paleozoikum 2014 : sborník abstraktů
Pages
    s. 4-5
Classfication no.
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    exhumace
    geologie hlubinná
    geologie regionální
    měření seizmické
    moravskoslezská oblast
    subdukce
    tektonika desková
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    Deskově
    Interpretace
    Moravských
    Slezských
    Tektonická
    Variscid
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 3. 2014
Import date
    20. 5. 2014