Record details

Title
    Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise
Author
    Forczek, Ingrid
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 3
Pages
    s. 267-274
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Porušování okrajových částí pískovcových plošin v CHKO Český ráj
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    block movements
    hazard
    landslides
Keyword
    Area
    Bohemian
    Destruction
    Landscape
    Marginal
    Paradise
    Parts
    Plateaus
    Protected
    Sandstone
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá geodynamickými jevy okrajových částí pískovcových plošin. Na zájmových lokalitách se vyskytují různé typy svahových deformací. Jejich původ je převážně založen na dvojvrstevné struktuře svahu, ale také na minerálním složení, tektonickém porušení a vlivu vody.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012