Record details

Title
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
Other titles
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
Author
    Gilíková, Helena
    Havíř, Josef
    Maštera, Lubomír
    Otava, Jiří
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Roč. 10
Pages
    2
Year
    2000
Keyword
    Culm
    Detailed
    Documentation
    Geological
    Jakubčovice
    Moravian-Silesian
    Quarry
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012