Record details

Title
    Detailed morphotectonic map on example of the NE part of the Rychlebské hory (Mts) (Lower Silesian, Czech Republic)
Author
    Štěpančíková, Petra
Conference
    Morphotectonic of European Lowland Area (18.05.2008-21.05.2008 : Międzyzdroje, Polsko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Abstracts, "Morphotectonic Map of European Lowland Area" within the Marie-Curie programme "Transfer of Knowledge" in the Sixth Framework Programme, Conference MORPHOTECTONIC OF EUROPEAN LOWLAND AREA
Pages
    S. 78-80
Notes
    Překlad názvu: Detailní morfotektonická mapa na příkladu sv. části Rychlebských hor (Dolní Slezsko, ČR)
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    morphostructural analysis
    morphotectonic map
    structural landforms
Keyword
    Czech
    Detailed
    Example
    Hory
    Lower
    Map
    Morphotectonic
    Mts
    NE
    Republic
    Rychlebské
    Silesian
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012