Record details

Title
    Detailné gravimetrické a geomagnetické práce v oblasti Bratislavy
Statement of responsibility
    Viktória Szalaiová, Darina Marušiaková
Other titles
    Detailed gravimetric and geomagnetic data from Bratislava area
Author
    Marušiaková, Darina
    Szalaiová, Viktória
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 3
Pages
    s. 282-284
Year
    1989
Notes
    3 obr.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    550.8
Subject category
    geofyzikální metody a inženýrskogeologické průzkumy
    jaderná pohoří
    karpatské neogenní pánve
    zpracování a interpretace gravimetrických dat
    zpracování a interpretace magnetometrických dat
Geographical name
    ČSSR-Slovensko
Keyword
    Bratislavy
    Detailné
    Geomagnetické
    Gravimetrické
    Oblasti
    Práce
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012