Record details

Title
    Detailní výzkum kovových sferulí tavícího kelímku ze Žatce
Author
    Holodňák, P.
    Kozumplíková, M.
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, B.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 3, -
Pages
    s. 227-228
Year
    1995
Keyword
    Detailní
    Kelímku
    Kovových
    Sferulí
    Tavícího
    Výzkum
    Žatce
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012