Record details

Title
    Detection of horizontal sheets by electromagnetic conductometers
Statement of responsibility
    Richard Záhora
Other titles
    Detektovatelnost horizontálních deskovitých těles pomocí elektromagnetických konduktometrů
Author
    Záhora, Richard
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Užitá geofyzika
Vol./nr.
    Roč. 25
Pages
    s. 117-143
Year
    1992
Notes
    33 obr.,1 tab.,5 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, užitá Geofyz.
Subject group
    anomálie
    archeologie
    metoda elektromagnetická
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Milovice
    Překláštěří u Tišnova
    Přerov
    Slavkov
    Staré Město
    Uherské Hradiště
Keyword
    Conductometers
    Detection
    Electromagnetic
    Horizontal
    Sheets
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012