Record details

Title
    Detection of repeated hydraulic fracturing (out-of-zone growth) by microseismic monitoring
Author
    Eisner, L.
    Fischer, Tomáš
    Le Calvez, J. H.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    The Leading Edge
Vol./nr.
    Roč. 25, č. 5
Pages
    s. 548-554
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Detekce opakovaného hydraulického rozrušování pomocí monitorování mikroseismicity
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    cross-stage fracturing
    hydraulic fracture
    microseismic monitoring
Keyword
    Detection
    Fracturing
    Growth
    Hydraulic
    Microseismic
    Monitoring
    Out-of-zone
    Repeated
Abstract (in czech)
   Hydraulické rozrušování se běžně používá v několika fázích rozložených v čase a prostoru navržených tak, aby stimulovaly oddělené části ložiska uhlovodíků. Často se ale pozoruje opakované rozrušování částí ložiska, které byly rozrušeny již během minulých fází. Opakované rozrušování může být detekováno automatickou identifikací multipletů, t.j. mikrozemětřesení s podobnými mechanismy a polohami ohniska. Úspěšně jsme testovali tuto metodu na seismických datech zaznamenaných při hydraulickém rozrušování na ložiscích uhlovodíků v Texasu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013