Record details

Title
    Detekce vzdálených zemětřesení na stanici VRAC - využitelnost pro účely Mezinárodní monitorovací sítě CTBTO
Other titles
    Detections of distant earthquakes by station VRAC - utility for the benefit of the International Monitoring System CTBTO
Author
    Havíř, Josef
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Sborní vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada stavební
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 2
Pages
    9
Year
    2004
Thesaurus term
    CTBTO
    detectibility
    monitoring of the nuclear explosions
    station VRAC
    teleseismic events
Keyword
    CTBTO
    Detekce
    Mezinárodní
    Monitorovací
    Sítě
    Stanici
    účely
    VRAC
    Využitelnost
    Vzdálených
    Zemětřesení
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012