Record details

Title
    Determination of SiO2 Raman spectrum indicating the transformation from coesite to quartz in Gföhl migmatitic gneisses in the Moldanubian Zone, Czech Republic
Author
    Hirajima, T.
    Hiroi, Y.
    Kobayashi, T.
    Svojtka, Martin
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Mineralogical and Petrological Sciences
Vol./nr.
    Roč. 103, č. 2
Pages
    s. 105-111
Year
    2008
Notes
    Projekt: 14403013, Grant-on-Aid for Science Research, JP
    Projekt: 17204047, Grant-on-Aid for Science Research, JP
    Projekt: G3, Grant-in-Aid for the 21st Century COE Program - Kyoto University, JP
    Projekt: KJB300130701, GA AV ČR
    Překlad názvu: Určení SiO2 Ramanova spektra určujícího transformaci z coesitu na křemen pro Gföhlské migmatické ruly v moldanubické zóně, Česká republika
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    coesite
    quartz
    Raman spectroscopy
Keyword
    Coesite
    Czech
    Determination
    Gföhl
    Gneisses
    Indicating
    Migmatitic
    Moldanubian
    Quartz
    Raman
    Republic
    SiO2
    Spectrum
    Transformation
    Zone
Abstract (in czech)
   Pomocí Ramanovy spektroskopie byly v křemenných inkluzích migmatitických rul gfohlské jednotky (lokalita Nové Dvory) zaznamenány relikty coesitu svědčící pro to, že hornina prodělala ultra-vysoké tlakové podmínky.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012