Record details

Title
    Determination of characteristic features of slope movements present-day activity by monitoring in thick-bedded sandstones of the Bohemian Cretaceous basin
Statement of responsibility
    Jiří Zvelebil
Other titles
    Dynamic geomorphology of tectonic active zones (Variant.)
    Zjišťování charakteristických rysů současné aktivity svahových pohybů monitorováním kvádrových pískovců české křídové pánve
Author
    Zvelebil, Jiří, 1952-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 30, suppl.
Pages
    p. 79-113
Year
    1995
Notes
    1 tab., 17 diagr., 11 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    česká křídová pánev
    měření
    monitoring
    neotektonika
    pískovce
    pohyb svahový
    polní zkoušky hornin
    procesy geodynamické
Subject category
    monitorování
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Activity
    Basin
    Bohemian
    Characteristic
    Cretaceous
    Determination
    Features
    Monitoring
    Movements
    Present-day
    Sandstones
    Slope
    Thick-bedded
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012