Record details

Title
    Determination of inorganic pollutants in drainage areas of the Bělá and Semíč streams
Statement of responsibility
    Viktor Kanický, J. Budiš, M. Soldán, D. Kolčava, J. Toman
Other titles
    9. Czechoslovak Spectroscopic Conference with International Participation. (19920622, CSK : České Budějovice) (Variant.)
Author
    Budiš, J.
    Kanický, Viktor
    Kolčava, D.
    Soldán, M.
    Toman, J.
Language
    anglicky
Source title - monograph
    9. Czechoslovak Spectroscopic Conference with International Participation. Abstracts
Pages
    1 s.
Subject group
    ekologie
    hydrochemie
    kontaminace vod
    metody analytické
    pitná voda
    vodoteč
    znečištění
Geographical name
    Boskovice
    Brno
    ČSFR-Morava
Keyword
    Areas
    Bělá
    Determination
    Drainage
    Inorganic
    Pollutants
    Semíč
    Streams
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012