Record details

Title
    Determination of resistivity of solids in powdered form
Author
    Medek, Jiří
    Weishauptová, Zuzana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Powder Technology
Vol./nr.
    Roč. 80, č. 4
Pages
    s. 183-190
Year
    1994
Keyword
    Determination
    Form
    Powdered
    Resistivity
    Solids
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012