Record details

Title
    Deterministický model náchylnosti území ke vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
Statement of responsibility
    Jan Klimeš
Other titles
    Use of the deterministic approach for the landslide susceptibility mapping, Vsetínské vrchy Highland, Czechia
Author
    Klimeš, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 113, č. 1
Pages
    s. 48-60
Year
    2008
Notes
    4 obr., 4 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    550.8
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hodnocení rizika
    mapa inženýrskogeologická
    riziko sesuvné
    sesuv
    sklon svahu
    systém GIS
Geographical name
    Morava (Česko)
    Vsetínské vrchy (Česko)
Keyword
    Deformací
    Deterministický
    Model
    Náchylnosti
    Svahových
    území
    Vrších
    Vsetínských
    Vzniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 11. 2008
Import date
    8. 8. 2012