Record details

Title
    Detrital Cr-spinels in Culm sediments of the Drahany Upland and their tectonic significance
Other titles
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam