Record details

Title
    Detrital tourmaline as an indicator of source rock lithology: an example from the Ropianka and Menilite formation (Skole nappe, Polish Flysch Carpathians)
Statement of responsibility
    Dorota Salata
Author
    Salata, Dorota
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geological quarterly
Vol./nr.
    Vol. 58, no. 1
Pages
    p. 19-30
Year
    2014
Notes
    8 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Quart.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    chemismus minerálů
    Český masiv
    inkluze minerální
    křída-svrchní
    litologie
    matečná hornina
    oblast snosová
    turmalín
    Západní Karpaty
Geographical name
    Česko
    Polsko
Keyword
    Carpathians
    Detrital
    Example
    Flysch
    Formation
    Indicator
    Lithology
    Menilite
    Nappe
    Polish
    Rock
    Ropianka
    Skole
    Source
    Tourmaline
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 8. 2014
Import date
    12. 9. 2014