Record details

Title
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
Statement of responsibility
    Renata Čopjaková, Petr Sulovský
Other titles
    Detrial chromites in Culm sediments of the Drahany Upland (Moravia) and their tectonic signification
    Detrital Cr-spinels in Culm sediments of the Drahany Upland and their tectonic significance
Author
    Čopjaková, Renata
    Sulovský, Petr
    Sulovský, Petr, 1952-
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    5
    s. 144-148
Year
    2003
Notes
    5 obr., 1 fot., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    552
Conspectus category
    549
    552
Subject group
    chromit
    flyš
    karbon-spodní
    kulm
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oblast snosová
    složení chemické
    spinelidy
    tektogeneze
Thesaurus term
    Culm sediments
    detrital chromites
    Drahany Upland
    provenance
    tectonic setting
Geographical name
    ČR-Morava
    Drahanská vrchovina
Keyword
    Chromity
    Detritické
    Drahanské
    Kulmských
    Sedimentech
    Tektonický
    Vrchoviny
    Význam
Contributor
    Česká geologická služba
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    ČGS (UNM)
    MU, PřF
Source format
    R
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012