Record details

Title
    Development of Veĺká Fatra Mts. zoned pluton: field, geochemical and isotopic study
Statement of responsibility
    Milan Kohút, Claudia Carl, Juraj Michalko
Author
    Carl, Claudia
    Kohút, Milan
    Michalko, Juraj
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts
Pages
    s. 48
Subject group
    analýza hornin
    datování
    granitoidy
    izotopy K, Ar
    izotopy Sr, Rb
    pluton
    Velká Fatra
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Development
    Fatra
    Field
    Geochemical
    Isotopic
    Mts
    Pluton
    Study
    Veĺká
    Zoned
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012