Record details

Title
    Development of a fore-mountain alluvial fan of the Olza River southern Poland) during the Pleistocene
Statement of responsibility
    Tomasz Salamon, Antoni Wójcik
Author
    Salamon, Tomasz
    Wójcik, Antoni
Language
    anglicky
Source title - serial
    Annales Societatis geologorum Poloniae
Vol./nr.
    Vol. 80, no. 1
Pages
    p. 39-52
Year
    2010
Notes
    6 obr., fot., pl., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol.
Classfication no.
    551.4
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    aluviální kužel
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér Západních Karpat
    litologie
    písek
    pleistocén
    sedimentace glaciální
    sedimentologie
    silt
    spraš
    stratigrafie
    štěrk
Geographical name
    Olše (Polsko a Česko)
    Polsko
Keyword
    Alluvial
    Development
    During
    Fan
    Fore-mountain
    Olza
    Pleistocene
    Poland
    River
    Southern
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 12. 2010
Import date
    8. 8. 2012