Record details

Title
    Development of conical probe for stress measurement by borehole overcoring method
Author
    Knejzlík, Jaromír
    Rambouský, Zdeněk
    Staš, Lubomír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 1, 4/136/
Pages
    s. 93-98
Year
    2004
Notes
    Projekt: GA105/01/1242, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Vývoj konické sondy pro napěťová měření metodou odlehčeného vrtného jádra
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    stress measurement
    stress tensor
Keyword
    Borehole
    Conical
    Development
    Measurement
    Method
    Overcoring
    Probe
    Stress
Abstract (in czech)
   V článku jsou vysvětleny hlavní principy měření napětí metodou odlehčení vrtného jádra na kuželové tenzometrické sondě. Je předložen návrh aparatury umožňující toto měření provádět kontinuálně v procesu obvrtávání. Návrh vychází ze zkušenosti prof. Sugawary a Obary, kteří podobné zařízení používají (CCBO). Konický tvar sondy umožňuje snadnější vycentrování a přilepení sondy ve vrtu. Zároveň umožňuje nezbytná měření deformací v dostatečném počtu nezávislých směrů, což je podmínka pro úspěšný výpočet celého tenzoru napětí.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012