Record details

Title
    Development of the Carpathian Foredeep in Poland
Statement of responsibility
    N. Oszczypko, and A. Ślączka
Author
    Oszczypko, Nestor
    Ślączka, Andrzej
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Seventh meeting of the EurSeventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1
Pages
    s. 668-669
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.2
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    karpatská neogenní předhlubeň
    konference
    migrace
    miocén
    mocnost
    olistostroma
    sedimentace mořská
    sedimentace terestrická
    vrásnění alpinské
Geographical name
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Carpathian
    Development
    Foredeep
    Poland
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012