Record details

Title
    Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
Statement of responsibility
    Nela Doláková, Marianna Kováčová, Kristína Beláčková, Jana Lázničková
Other titles
    7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006 Brno, Czech Republic, Extended abstracts (Variant.)
Author
    Beláčková, Kristina
    Doláková, Nela
    Kováčová, Marianna
    Lázničková, Jana
Language
    anglicky
Source title - serial
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology
Vol./nr.
    No. 33-34
Pages
    p. 24-25
Year
    2003-2004
Notes
    1 pl.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Classfication no.
    551.7
    561
Subject group
    analýza pylová
    flóra
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    paleoekologie
    paleontologie
    vegetace
    vídeňská pánev
Geographical name
    Břeclav-Poštorná
    Čejkovice (Znojmo, Znojmo)
    Miroslav (Znojmo, Moravský Krumlov)
    Morava (Česko)
    Moravská Nová Ves (Břeclav, Břeclav)
    Šafov (Znojmo, Znojmo)
    Žerůvky (Olomouc, Olomouc)
Keyword
    Areas
    Central
    Czech
    Development
    During
    Land
    Miocene
    Open
    Paratethys
    Parts
    Slovak
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012