Record details

Title
    Development of vegetation in the Labe River floodplain
Author
    Břízová, Eva
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Problemy paleogeografii późnego plejstocenu i holocenu
Pages
    1
Keyword
    Development
    Floodplain
    Labe
    River
    Vegetation
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014