Record details

Title
    Devonská klastika - zdroj informací o vulkanismu na východním okraji Českého masivu
Author
    Buriánek, David
    Gilíková, Helena
    Leichmann, Jaromír
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů
Pages
    1
Keyword
    Českého
    Devonská
    Informací
    Klastika
    Masivu
    Okraji
    Vulkanismu
    Východním
    Zdroj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014