Record details

Title
    Diamanty v republice Sierra Leone
Statement of responsibility
    Jaroslav Veselý, Josef Ševčík
Other titles
    Diamonds in the Republic of Sierra Leone
Author
    Ševčík, Josef, 1943-
    Veselý, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 2
Pages
    s. 50-54
Year
    1991
Notes
    1 obr., 6 fot. + 1
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    báňská historie
    diamant
    drahokamy
    ložiska nerud
    prognózy zásob
    rozsyp
    zásoby
Geographical name
    Sierra Leone
Keyword
    Diamanty
    Leone
    Republice
    Sierra
Abstract (in czech)
   Primární ložiska tvoří nepatrný podíl na celkových zásobách a jsou známa z oblasti Koidu, Tongo a Panguma. Jde vesměs o málo mocné žíly a ojediněle drobné trubky kimberlitů, porfyrických kimberlitů a kimberlitových brekcií. Nepoměr mezi primárními ložisky a obrovskými rozsypy se vysvětluje tím, že dnešní erozní řez zachycuje kořenové zóny velkých těles denudovaných od křídy až do recentu. Diamanty ze Sierra Leone jsou známy svou kvalitou, neboť technické kameny tvoří jen malou část produkce. Jediný celkový odhad zásob z r. 1965 uvádí 16 615 000 ct včetně zbytkových zásob v té době nebilančních. Z tohoto množství se dodnes vytěžilo asi 13 mil. ct
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012