Record details

Title
    Diamanty z celého světa
Statement of responsibility
    Petra Burdová
Other titles
    Diamonds from the whole world
Author
    Burdová, Petra
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 14-15
Pages
    s. 8-24
Year
    2007
Notes
    4 obr., 10 fot., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
    553.5/.8
    622.3
Conspectus category
    553
    622
    930
Subject group
    diamant
    drahokamy
    historie
    kontrola litologická
    ložiska nerostných surovin
    surovina diamantová
    suroviny šperkařské
    těžba
    úpravnictví
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Afrika jižní
    Afrika střední
    Austrálie
    Borneo
    Brazílie
    Čína
    Indie
    Jižní Amerika
    Rusko
    Severní Amerika
    Velká Británie
Keyword
    Diamanty
    Světa
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012