Record details

Title
    Didaktiky přírodovědných oborů
Other titles
    Didactics of natural disciplines
Author
    Čížková, Věra
    Horychová, Ilona
    Švecová, Milada
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2008
Source title - monograph
    Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání
Thesaurus term
    didactis
    edication
    natural disciplines
Keyword
    Didaktiky
    Oborů
    Přírodovědných
Abstract (in czech)
   Výzkum implementace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání a vytvoření modelu didaktik přírodovědných oborů.
Abstract (in english)
   Research implementation of progresive trends of didactis natural disciplines in education.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012