Record details

Title
    Digitální model jihomoravského lignitového revíru v oblasti Bzence a jeho vizualizace
Author
    Kajzar, Vlastimil
    Staněk, F.
Conference
    Sympozium GIS Ostrava 2009 (16. : 25.01.2009-28.01.2009 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sympozium GIS Ostrava 2009
Pages
    S. 1-11
Notes
    Projekt: GA105/06/1264, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: A digital model of the South Moravian Lignite Coalfield in the Bzenec area, and its visualization
    Rozsah: 11 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    coal deposit
    GIS
    reserves calculation
Keyword
    Bzence
    Digitální
    Jihomoravského
    Lignitového
    Model
    Oblasti
    Revíru
    Vizualizace
Abstract (in czech)
   V příspěvku jsou popsány metodické postupy modelování a hodnocení lignitového ložiska v české části vídeňské pánve (jihomoravský lignitový revír), v lokalitě v okolí Bzence. V tomto území se vyskytuje dubňanská sloj (pannon F). Základem řešení je ložisková databáze se všemi nezbytnými primárními daty doplněná o údaje o jednotně přehodnocených bilancovaných mocnostech sloje v přibližně 230 vrtech. Proplástky zde rozdělují sloj do tří lávek (celkem pět horizontů). Základním modelem ložiska je tzv. geologický model, který charakterizuje geologický vývoj ložiska a stanovuje prostorové rozmístění uhelných poloh na ložisku. Na jeho základě se následně vytvářejí variantní modely podle kvality uhlí (tzv. bilancované modely), které respektují prostorové rozmístění uhelných poloh popsané geologickým modelem. Digitální model sloje je využit pro všeobecné zhodnocení ložiska, stanovení morfologie a distribuce jednotlivých ložiskových atributů.
Abstract (in english)
   A digital model of the South Moravian Lignite Coalfield in the Bzenec area, and its visualization. In this contribution, the methodological procedures for modeling and assessing of the lignite deposit in the Bzenec area of the Czech part of the Vienna Basin (the South Moravian Lignite Coalfield) are presented. There is a territory where Dubňany seam (Pannonian F) occurs. All necessary primary data together with data about uniformly reassessed balanced seam thicknesses in about 230 boreholes were collected into a deposit database. This database was further studied in order to create the deposit model. The seam in the studied area is split into three coal benches (altogether 5 horizons). The basic deposit model is a so-called geological model, which describes the structural character of the deposit and defines the spatial positions of the coal seams. On the basis of the geological model so-called balanced models, i.e. variant models according to the coal quality, are created.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012