Record details

Title
    Digitální reliéf krystalinika v podloží Chebské a Sokolovské pánve (západní Čechy, Střední Evropa).
Other titles
    Digital elevation model of the crystalline basement of the Cheb and Sokolov basin areas (Western Bohemia, Central Europe)