Record details

Title
    Dilema related to exploitation of the Natural sources: deposite of brown coal versus spa, Cheb basin.
Statement of responsibility
    Gabriela Koudelková
Author
    Koudelková, Gabriela
Language
    anglicky
Source title - monograph
    8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998
Pages
    s. 33
Subject group
    balneologie
    chebská pánev
    historie
    hornictví
    legislativa
    ochrana přírody
    ochranné pásmo
    pramen minerální
    střety zájmů
    terciér
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČR-Čechy
    Dolní Pochlovice (Sokolov)
    Františkovy Lázně (Cheb)
    Kynšperk nad Ohří (Sokolov)
    Odrava (Cheb)
Keyword
    Basin
    Brown
    Cheb
    Coal
    Deposite
    Dilema
    Exploitation
    Natural
    Related
    Sources
    Spa
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012