Record details

Title
    Discovery of the fossiliferous Middle Berounian Vinice Formation at Cekov (Ordovician, western part of the Prague Basin)
Statement of responsibility
    Vladimír Havlíček, Jiří Vaněk, Václav Vokáč
Other titles
    Výskyt fosiliferních břidlic vinického souvrství (střední beroun) u Cekova (ordovik, západní část pražské pánve)
Author
    Havlíček, Vladimír
    Vaněk, Jiří
    Vokáč, Václav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 1-2
Pages
    p. 55-61
Year
    1996
Notes
    2 obr., 1 pl., 26 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    Barrandien
    biostratigrafie
    nový taxon
    ordovik
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    taxonomie
    Trilobita
Subject category
    beroun
    břidlice černá
Geographical name
    Cekov (Rokycany)
    ČR-Čechy
Keyword
    Basin
    Berounian
    Cekov
    Discovery
    Formation
    Fossiliferous
    Middle
    Ordovician
    Prague
    Vinice
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012