Record details

Title
    Discussion on Wang et al. (2000) "Chemistry of Hf-rich zircons from the Laoshan I- and A-type granites, Eastern China"
Author
    Gruner, T.
    Kempe, U.
    René, Miloš
    Renno, A.
    Wolf, D.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Mineralogical Magazine
Vol./nr.
    Roč. 68, č. 4
Pages
    s. 669-675
Year
    2004
Notes
    Projekt: ME 364, GA MŠk
    Překlad názvu: Diskusní příspěvek k článku Wang et al (2000) "Chemistry of Hf-rich zircons from the Laoshan I- and A- type granites, Eastern China", Mineralogical Magazine, 64, 867-877
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    hafnium
    topaz granite
    zirkon
Keyword
    2000
    A-type
    Al
    Chemistry
    China
    Discussion
    Eastern
    Granites
    Hf-rich
    I-
    Laoshan
    Wang
    Zircons
Abstract (in czech)
   Extrémně nízký poměr Zr/Hf v topazových granitech je primárním znakem pokročilé frakcionace granitové taveniny. Fosforem bohaté granity obsahují zirkon mírně obohacený hafniem, kdežto granity s nízkým obsahem fosforu obsahují zirkon s vysokým obsahem hafnia.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012