Record details

Title
    Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech
Statement of responsibility
    Tibor Buday, Vladimír Bezák, Michal Potfaj, Miloš Suk
Other titles
    Discussion on the interpretation of the reflection seismic profiles in Western Carpathians
Author
    Bezák, Vladimír
    Buday, Tibor
    Potfaj, Michal
    Suk, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 23, č. 3
Pages
    s. 275-276
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    interpretace dat
    reflexní seizmika
    seizmika reflexní
    tektonika regionální
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Morava
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Diskuse
    Interpretaci
    Karpatech
    Profilů
    Reflexních
    Seizmických
    Západních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012